Wednesday, November 16, 2011

Amar Makruf & Nahi Munkar Kewajipan Bersama

Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar kerana ia merupakan pengukur keimanan seseorang, faktor penentu ciri umat yang terbaik dan penjamin kepada kesejahteraan umat keseluruhannya. Melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar merupakan tanggungjawab semua orang beriman mengikut kadar kemampuan masing-masing.

Penjelasan:

Melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar merupakan ukuran keimanan seseorang:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,

setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain;

mereka menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang mungkar;

dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya.

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

[al-Taubah 9:71]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Sesiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran,

hendaklah dia mengubahnya (mencegah dan menghentikannya) dengan tangannya.

Jika dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya.

Jika dia masih tidak mampu (maka ubahlah) dengan hatinya (dengan membencinya),

yang sedemikian adalah selemah-lemah iman.[1]

Sebaliknya melarang yang ma’ruf dan menyuruh yang mungkar adalah ciri-ciri orang munafik:

Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain;

mereka masing-masing menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma’ruf,

dan mereka pula menggenggam tangannya (bakhil kedekut).

Mereka telah melupakan (tidak menghiraukan perintah) Allah

dan Allah juga melupakan (tidak menghiraukan) mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu,

merekalah orang-orang yang fasik.

[al-Taubah 9:67]

Melaksanakan Amar ma’ruf dan nahi mungkar merupakan faktor penentu ciri umat terbaik, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia,

(kerana) kamu menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran,

serta kamu pula beriman kepada Allah.

[Ali Imran 3:110]

Melaksanakan Amar ma’ruf dan nahi mungkar merupakan penjamin kepada kesejahteraan umat keseluruhannya, berdasarkan hadis:

Perumpamaan orang yang menegakkan perintah Allah

(Amar ma’ruf dan Nahi mungkar termasuk perintah Allah) dan orang yang jatuh ke dalam larangan Allah

ialah seperti satu kaum yang mengundi untuk mendapat tempat di dalam sebuah kapal.

Sebahagian daripada mereka mendapat tempat di tingkat atas manakala sebahagian lagi pada tingkat bawah.

(Ketika dalam pelayaran), apabila orang di tingkat bawah inginkan air,

mereka terpaksa pergi meminta kepada orang yang berada pada tingkat atas.

Lalu mereka (yang berada di tingkat bawah) berkata:

“Jika kita membuat lubang pada tingkat ini nescaya kita tidak perlu lagi meminta daripada orang di atas kita.”

Jika (mereka yang berada di tingkat atas) membiarkan mereka (orang di tingkat bawah)

melakukan apa yang mereka hendaki (melubangkan kapal),

pasti semuanya akan musnah (tenggelam).

Sebaliknya jika mereka (yang berada di tingkat atas) menahan dengan tangan mereka

(rancangan melubangkan kapal), pasti mereka (yang di tingkat atas) akan selamat

dan akan selamat juga semuanya (termasuk di tingkat bawah).[2]

STRATEGI MENJALANKAN AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR

Strategi adalah sama dengan berdakwah. Ia memerlukan kebijaksaan, ketegasan, iltizam dan semangat serta tidak putus asa dalam menjalankan kerja yang mulia ini. Adakalanya daie perlu bertegas dan melakukan sesuatu yang dianggap keras bagi sesautu perkara atau terhadap segelintir orang. Adalah kerana untuk menyedarkan manusia yang sombong yang tidak mahu mendengar teguran dan nasihat yang baik. Manakala untuk golongan yang mudah dinasihati adalah dengan cara berhikmah dan nasihat yang baik.

Namun tidak diketahui strategi yang paling berkesan selain daripada melakukan amar ma’ruf nahi mungkar secara berjemaah. Ia adalah strategi yang paling baik kerana dengan berjemaah akan mempunyai kekuatan dan sokongan yang ramai.

No comments: