Friday, September 26, 2008

Ikhtilat Moden Turut Mengundang Kemungkaran

Tidak tersentuhkah perasaan kita apabila melihat Muslimah lain (lebih lagi jika ahli keluarga kita), dijamah begitu sahaja aurat mereka yang dihiasi oleh pakar segala andaman, Syaitan yang direjam, dengan pandangan yang ditajamkan pula oleh panahan Syaitan? Realitinya, ada yang berbangga pula dengan kecantikan Muslimahnya menjadi tontonan khalayak. Natijahnya berjayalah jarum halus yang dicucuk oleh Syaitan dibantu oleh gerakan Freemason sedunia yang ingin merosakkan Muslimin sedayanya.

Semalam juga sempat ana "berchatting" dengan seorang adik yang menyentuh budaya Tagging, Friendster, MySpace dan sebagainya yang menjadi budaya remaja dunia. Pada masa yang sama ana membuka blog Akhi Tawel (The Forgotten Lessons) dan Subhanallah, Akhi Tawel juga membicarakan hal yang sama! Sudah lama ana memikirkan perkara yang sama, dan memerhatikan budaya ini. Tentu sekali banyak perkara di dunia ini bak pisau boleh digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Tanggungjawab kita pula sebagai mukallaf untuk mengambil kebaikan dan menjauhi keburukannya.

Sayangnya, jiwa yang sudah rosak mudah cenderung kepada keburukan daripada kebaikan. Maka jadilah Friendster dan sebagainya, alat "ikhtilat" moden dan membudayakan hubungan bukan mahram tanpa batasan. Hatta "Azhariah" yang cukup berjaga-jaga dengan ikhtilat pun, bersama-sama merancakkan lagi budaya ini, meletakkan pula gambar-gambar yang selama ini cukup dijaga, untuk tatapan dunia.

Biasanya wanita cukup berjaga-jaga dari memberi orang lain gambarnya. Tapi kini seisi dunia boleh melihat dan mengambil gambar mereka tanpa batasan. Fitnah ini melanda semua masyarakat dunia tanpa disedari atau dipedulikan. Kalau kita katakan zaman ini zaman moden, maka sedarilah sesungguhnya syaitan itu akan cuba sedayanya juga memodenkan segala jarum tipu muslihatnya sesuai dengan zaman ini.

Petikan dari-- http://aljoofre.iluvislam.com/

Monday, September 22, 2008

Peringatan Buat Diri Ku...


Al-Imam Ahmad berkata: “Aku tidak mengetahui sebuah dosa -setelah dosa membunuh jiwa- yang lebih besar dari dosa zina.”

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat …” (Al-Furqan: 68-70).“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra’: 32).Mendekati saja tidak boleh. Tahu maksudnya mendekati perzinaan? Ertinya dengan pergaulan yang bebas, rapat dengan perempuan yang bukan muhrimnya atau sudah tahu tempat itu tempat ‘kupu-kupu malam’ disitulah dia bermesra…“Tidak cuma mendekat saja, cuma melihat saja” Kenapa? “Cuci mata” katanya begitu. Itu namanya sudah mendekati perzinaan.Allah is watching!“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.” (Ghafir: 19).


Cinta itu indah? Cinta itu fitrah…“Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan iaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah tempat kembali yang baik.” (Al-Qur`an: Al-Imran ayat 14)


Tetapi awas!Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Abu Dawud dan Ahmad)JADI: TUNDUKKANLAH PANDANGANMU


Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya (an-Nuur: 30).TUTUPLAH AURATMUDan jangan lah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya (an-Nuur: 31).


Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (an-Nuur: 59).


ADAKAN BATASAN ANTARA DIRIMU DAN KAUM SEJENISMUDan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab. (al-Ahzaab: 53)JANGAN BERDUA DUAAN!Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih).JANGAN TUNDUK (TEWAS) DALAM BERBICARAHai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. (al-Ahzaab: 32)


JANGAN DISENTUH SIAPA YANG TIDAK HALAL BAGIMUDari Maqil bin Yasar r.a. berkata: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginya (Hadis Hasan Riwayat Thabrani dalam Mujam Kabir).


*PERINGATAN BUAT DIRIKU YANG SERING LUPA….

Wednesday, September 17, 2008

Bermula Dari Mata Akan Turun Ke Hati

Semuanya akan bermula daripada mata.Akal dan fikiranlah yg akan menentukan sejauh mana keutuhan keimanan kita.Sejauh mana kita dapat mengalahkan bisikan iblis yg tidak berhenti-henti untuk meracuni hati dan perasaan kita.

Berhati-hatilah wahai saudaraku.

Seandainya tersilap langkah anda akan tergolong di antara golongan yg telah mendekati zina.

Sesungguhnya perbuatan yg menhampiri zina atau telah terjerumus ke dalam lembah zina akan dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'la.

Tuesday, April 29, 2008

Tuntutan HISBAH

MASYRU'IYYATUL AL-HISBAH


Sesungguhnya pengutusan para Nabi-nabi dan Rasul-rasul oleh Allah adalah antara lainnya untuk ditaklifkan ke atas mereka tugas dan tanggungjawab menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, maka menjadi tanggungjawab yang besar bagi umat manusia melaksanakan tugas menegak ma'ruf dan mencegah yang mungkar.
kenyataan di atas menunjukkan betapa perlunya diberi keutamaan dalam melaksanakan tugas-tugas hisbah.

Firman Allah bermaksud :

‘ Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang diciptakan Allah di muka bumi ini untuk manfaat di kalangan manusia, Yaitu, selama mana kamu tetap berpegang pada prinsip al-amr bil al-ma’ruf wa al-nahy an’ al-mungkar dan beriman sesungguhnya kepada Allah.... »’(surah al-imran 110)

FirmanNya lagi yang bermaksud :

‘Sesungguhnya Allah memerintah kamu, wahai org2 yg beriman utk menyampaikan segala amanah Allah atau amanah org lain kepada yg berhak secara adil,dan (menyuruh kamu) apabila menetukan suatu keputusan hukum di antara manusia supaya berlaku adil..... »’ (surah an-nisa 58)


Manakala hujah yang menyokong masyru‘iyyatul al-hisbah ialah :

Amar ma'aruf dan Nahi mungkar merupakan tugas Nabi-nabi dan Rasul-rasul

Melaksnakan tugas dan tanggungjawab ini merupakan sifat Sayyidil-Mursyalin

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini merupakan sifat orang-orang yang beriman

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini merupakan sifat orang-orang yang salih

Sekiranya tugas dan tanggungjawab hisbah dilaksanakan maka terlaksanalah segala kebaikan

Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan kewajipan bagi mereka yang diberi kuasa di atas muka bumi ini

Melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini merupakan faktor kepada kejayaan didunia dan di akhirat

Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan dua ciri penting dalam pengertian Islam

Amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan di hadapan pemerintah yang zalim merupakan jihad yang paling baik

Membunuh orang-orang yang menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kesalahan yang amat besar

Manakala orang yang menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar ini diberi ganjaran yang sebesar-besarnya

Melaksanakan tugas menyeru yang ma'ruf dan menghalang kemungkaran menjadi sebab kepada penghapusan dosa-dosa kecil


WAJIBNYA HISBAH

Ramai orang menyangka bahawa walaupun melaksana tugas-tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar diberikan ganjaran yang amat besar, tetapi mereka menyangka tidak menjadi kesalahan jika meninggalkan kerja-kerja tersebut. Mereka menyangka kejayaan hanya terhenti kepada usaha-usaha dan amal-amal berkaitan dengan ibadat-ibadat seperti solat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya sahaja dan kesalahan serta keburukan orang lain tidak menjadi tanggungjawab mereka untuk membetulkannya.

Mereka seolah-olah telah lupa ataupun sengaja cuba melupakan bahawa tugas ini merupakan arahan Allah dan melaksanakannya merupakan prasyarat kepada kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Maka bersandarkan kepada nas-nas di atas, para ulama' berpendapat bahawa kerja-kerja hisbah adalah sesuatu yang fardhu. Antara mereka ialah ada yang menyatakan bahawa amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan dua fardhu dari fardhu-fardhu Allah manakala Abu Bakar al Jassas berpendapat Allah memperkuatkan kefarduannya dalam beberapa ayat manakala Rasul-Nya pula menjelas melalui hadith-hadith yang mutawatir darinya. Oleh itu dalil wajibnya melaksanakan hisbah bersandarkan kepada :

Arahan Allah dan Rasul-Nya

Iman dan Hisbah merupakan dua perkara yang tidak boleh dipisahkan

Antara yang menjadi syarat kepada bai'ah ialah memberi nasihat sesama muslim

Antara syarat mendapat kejayaan ialah melaksanakan kerja-kerja hisbah

Meninggalkan tanggungjawab hisbah dianggap bersekutu dalam melakukan kemungkaran dan dosa bersama-sama pelakunya

Amaran keras dengan azab Allah disebabkan meninggalkan kerja-kerja hisbah

Turunnya azab Allah diakibatkan kerana meninggalkan hisbah.